პროექტი „ისარი“-ს   ფასეულობები
  • დამოუკიდებლობა: პოლიტიკური პარტიებისგან დამოუკიდებლად მოქმედება;
  • სამართლიანობა: ყველა ტიპის ინფორმაციის გაზიარება - მხოლოდ გადამოწმების შემდეგ! უპირველესი და მთავარი კომპონენტი: საზოგადოების შეცდომაში შეყვანისგან თავის არიდება. მხოლოდ სიმართლისა და ფაქტების გაზიარება.
  • გამჭვირვალობა: აქტივობის შედეგად მოპოებული ინფორმაციის საზოგადოებისათვის გამჭვირვალედ მიწოდება - სწრაფად და ეფექტურად!
  • გამაერთიანებლობა:  სამოქალაქო საზოგადოებაში Networking-ისა და კომუნიკაციის  ხელშეწყობა და  პროექტში ჩართულობის ხელშეწყობა  ყველასათვის განურჩევლად ასაკისა, რელიგიური მრწამსისა თუ პოლიტიკური შეხედულებებისა! - ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი ფასეულობაა სამართლიანობა, ნეიტრალიტეტი და საზოგადოების კონსოლიდაციის ხელშეწყობა.
  • შრომისმოყვარეობა: პიროვნული დროის სწორედ გამოყენება ( დროის მენეჯმენტი). ენერგიის სწორად გამოყენება. პასუხისმგებლობის მაღალი დონე და შედეგების დროულად და სრულად მოპოვება საზოგადოებისათვის მიწოდებლად.
  • ინფორმაციის დაცვა: მოხალისე პირების პირადი პორთფოლიოს დაცვა და ინფორმაციის გაუცემლობა.
  • საზოგადოებრივი სარგებელი: საზოგადოებრივი ინტერესის წინა პლანზე წამოწევა.
  • ეთიკა:  უმთავრესი კომპონენტი პროექტის მსვლელობის დროს- უკომფლიქტო, გაწონასწორებული და ცილისწამებისგან თავშეკავებული ადამიანების ერთობლიობა.
ა/ო "აჭარის განვითარების ცენტრი" - 2017