პროექტი „ისარი“-ს  მიზნები
  • საზოგადოებაში მოხალისეობრივი კულტურის ამაღლება;
  • სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება არჩევნებთან მიმართებაში;
  • დემოკრატიული პროცესების ხელშეწყობა ქვეყანაში (რეგიონში);
  • პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის სრული დაცვა;
  • მშვიდობისმოყვარეობა;
  • გუნდურობის პრინციპის დაცვა;
  • პროექტის მიმართ საზოგადოებაში ნდობის ამაღლება;
  • პროექტში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის ხელშეწყობა;
  • „შენი ხმა შენი ვალია! ის არის ქვეყნის განვითარების გზა!“
  • „გიყვარს შენი ხმა? დაითვალე!“
ა/ო "აჭარის განვითარების ცენტრი" - 2017