ახალი მომხმარებლის რეგისტრაცია
წინასწარი შედეგები პროპორციული სისტემით
ოლქი 234568910273137383941 დათვლილი უბნები დასათვლელი უბნები
N 79.01
0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
010
N 79.02
0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
010
N 79.03
0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
011
N 79.04
0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
011
N 79.05
0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
011
N 79.06
0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
011
N 79.07
0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
09
N 79.08
0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
09
N 79.09
0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
010
N 79.10
0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
010
სულ
0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
0102

 

ა/ო "აჭარის განვითარების ცენტრი" - 2017