ახალი მომხმარებლის რეგისტრაცია

წინასწარი მონაცემები მაჟორიტარული სისტემითოლქი N 79.01
უბანი 2
ნინო კალანდაძე
3
მერაბ ჯინჭარაძე
5
როინ ზოიძე
8
ტარიელ მამულაიშვილი
41
თამაზ სალუქვაძე
ოქმი
102
42
43
45
57
59
81
96
97
98
ჯამი00000


ოლქი N 79.02
უბანი 2
გიორგი ქამადაძე
5
ლიანა მგელაძე
8
შალვენ ბაზიაშვილი
41
გოჩა მგელაძე
ოქმი
04
36
37
38
39
40
41
50
60
73
ჯამი0000


ოლქი N 79.03
უბანი 2
შოთა ცაავა
3
რომან ჯიქია
5
ევგენ კუნჭულია
8
ოლეგ ბარამიძე
41
ნატალია ზოიძე
ოქმი
29
30
32
33
35
46
56
63
71
72
74
ჯამი00000


ოლქი N 79.04
უბანი 2
ნონა რომანაძე
3
ისმაილ სურმანიძე
5
მამუკა ქობულაძე
8
გურამ მამულაძე
41
ანზორ დევაძე
ოქმი
101
82
83
84
85
86
87
93
94
95
99
ჯამი00000


ოლქი N 79.05
უბანი 2
ბადრი გორგაძე
5
ნოდარ დუმბაძე
8
ელგუჯა ვარშანიძე
41
ელგუჯა ანდრიაძე
ოქმი
103
24
25
26
27
28
44
55
61
62
64
ჯამი0000


ოლქი N 79.06
უბანი 2
ავთანდილ ბარამიძე
5
მანანა ილურიძე
8
ნინო დავითაშვილი
41
ზურაბ ნაკაიძე
ოქმი
01
02
03
07
08
09
34
48
51
66
70
ჯამი0000


ოლქი N 79.07
უბანი 2
ალექსანდრე მილორავა
5
გივი ნახუცრიშვილი
8
ელგუჯა პაიჭაძე
41
ირაკლი თოფურიძე
42
ეთერ მანელიშვილი
ოქმი
06
10
12
13
14
49
52
53
65
ჯამი00000


ოლქი N 79.08
უბანი 2
ირაკლი ცენტერაძე
3
შაქრო პაპიძე
5
გოჩა სერგოშვილი
8
მამია აბაშიძე
41
ირაკლი პატარიძე
ოქმი
11
15
16
17
18
19
31
54
68
ჯამი00000


ოლქი N 79.09
უბანი 2
ამირან ტაკიძე
3
ტარიელ ძაგნიძე
5
გელა დეკანაძე
8
კახაბერ კეჭაყმაძე
41
ომარ მახარაძე
42
ნოდარ მამულაძე
ოქმი
104
20
21
22
23
47
58
67
69
75
ჯამი000000


ოლქი N 79.10
უბანი 2
მედეა გოგრაჭაძე
5
ზურაბ ცინცაძე
8
არჩილ მამულაძე
41
მუხამედ ართმელაძე
42
ჯემალ პაქსაძე
ოქმი
100
76
77
78
79
88
89
90
91
92
ჯამი00000

 

ა/ო "აჭარის განვითარების ცენტრი" - 2017