ახალი ამბები
2017-10-12. 21 ოქტომბერს ხმების საჯარო დათვლა იწყება!
2017 წლის 21 ოქტომბრის ადგილობრივი არჩევნების პროცესს პროექტი „ისარი“-ს მოხალისეები დააკვირდებიან.ა/ო "აჭარის განვითარების ცენტრი" - 2017